A tantárgy Neptun-kódja: FOKOOBT035_1M
Szemeszter: 2020/21/1