A tantárgy Neptun-kódja: FOKOODT135_1M
Szemeszter: 2020/21/1