A tantárgy Neptun-kódja: FOKOODT244_2A
Szemeszter: 2020/21/1