GYVGYI167E1N
A tantárgy Neptun-kódja: GYVGYI167E1N, GYKOBI020E1N, GYKGYI025G1N
Szemeszter: 2020/21/1