GYKGYI084E1N
A tantárgy Neptun-kódja: GYKGYI084E1N
Szemeszter: 2020/21/1