GYVGYI163G1N
A tantárgy Neptun-kódja: GYVGYI163G1N
Szemeszter: 2020/21/1