GYKGEN109E2N
A tantárgy Neptun-kódja: GYKGEN109E2N
Szemeszter: 2020/21/2