A tantárgy Neptun-kódja: GYKGYI074E1M
Szemeszter: 2020/21/2