A tantárgy Neptun-kódja: GYKGYI025E4N
Szemeszter: 2020/21/2