A tantárgy Neptun-kódja: GYKGYI025G2N
Szemeszter: 2020/21/2