A tantárgy Neptun-kódja: GYKGYI025G4N
Szemeszter: 2020/21/2