A tantárgy Neptun-kódja: GYKGYI072G1N
Szemeszter: 2020/21/2