Ismerje az egészséges emberi szervezet alapvető biológiai, pszichológiai, szociális működését és az egészségmagatartás meghatározóit. Az elsődleges cél: a közvetlen tapasztalatszerzés útján, kommunikációs, önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok révén a társas hatékonyság fejlesztése. További célkitűzés, hogy résztvevő megfigyelőként közvetett tapasztalatokat gyűjtsön a társas érintkezés különböző formáiról. 

A tantárgy harmadik célkitűzése, hogy mind a közvetlen, mind a közvetett tapasztalatokat integrált egységben tudja kezelni és értelmezni a munkája során.

Önismereti modul:

Az önkifejezés és az én-szimbolizáció gyakorlása. Az egyén igényszintjének összefüggése a siker- és kudarcélményekkel. Az énkép reális és ideális összetevői. Azonosulás a társakkal, bizalom a társakban.

Társas megismerés és együttműködés modul:

Személypercepciós automatizmusok és az előítéletek tudatosítása. Empátiafejlesztés. Önmagunk megismerése a különböző szerephelyzetekben. Irányítás és alkalmazkodás, az agresszív, az asszertív és a szubmisszív magatartás megnyilvánulásait tükröző helyzetekben.  Probléma felismerés és megoldás társas helyzetben. 

A tantárgy Neptun-kódja: EBRMACDIPS55B,EBRMACMEPS65B,EBRMGCNEPS54B,EBRMDCRAPS54B,EBRMACAPPS61B,EBRMDCOPPS51B,EBRMACAPPS61B,EBRMACSZPS63B,EBRMAB__PS09B
Szemeszter: 2020/21/2