A tantárgy Neptun-kódja: AOKMBT793_1M,FOKOMBT304_1M
Szemeszter: 2021/22/1