A tantárgy Neptun-kódja: AOKMBT829_1N,FOKOMBT304_1N
Szemeszter: 2021/22/1