A tantárgy Neptun-kódja: AOKMBT829_1A,FOKOMBT304_1A
Szemeszter: 2021/22/1