A tantárgy Neptun-kódja: AOKKMI020_1M
Szemeszter: 2021/22/1