IV./ 2. fejezet: A dysmorphológia alapjaibevezetés

IV./ 2. fejezet: A dysmorphológia alapjai

Bevezetés

A dysmorphia görög szó, jelentése „rossz alak”. Olyan fenotípusos tulajdonságot jelent, amely a normális tartományon kívül esik.

Lehet minőségi, azaz diszkontinuus, és mennyiségi, azaz kontinuus jelleg. A minőségi jegy „van-nincs” típusú (pl. szájpadhasadék), (pl. intercanthalis távolság) a mennyiségi antropometriai mérésekkel mérhető.

Veleszületett (connatalis) rendellenességek:

A születés pillanatában már jelen lévő, a megtermékenyítés pillanatától a születés pillanatáig megjelenő öröklött vagy szerzett eltérések (1. táblázat). Lehetnek congenitalisak, azaz öröklött genetikai eltérések, vagy kialakulhatnak valamilyen a várandósság időszakában elszenvedett ártalom hatására. Az Emery’s Elements of Medical Genetics tankönyv 14. kiadása alapján a congenitalis eltérések 50%-ban felderítetlenek maradnak, kb. egyharmaduk pedig genetikai okokra vezethető vissza (ld. 1. táblázat).

image
1. táblázat: A veleszületett rendellenességek okai

IV./2.1 alfejezet: Minor rendellenességek

Olyan, a szokásostól eltérő anatómiai jegyek, amelyek általában nem jelentenek súlyos egészségügyi problémát. Ilyen pl. a preauricularis függelék, amely kizárólag esztétikai problémát okoz. Már csecsemőkorban egyszerű műtéttel eltávolítható, azonban vesefejlődési rendellenességre hívhatja fel a figyelmet. A minor eltérések tehát ún. informatív morfogenetikai variánsok, melyek a születés előtt, azaz prenatalisan keletkeznek. Ne felejtsük el, hogy az idő előrehaladtával kiderülhet, hogy mégsem izolált eltérésről van szó.

 

 

megjegyzes

A National Human Genome Research Institute munkatársai ezen az internetes felületen bárki számára elérhetővé tették a dysmorphiás jegyek standardizálására tett törekvéseiket, és sok hasznos fényképet is feltöltöttek, az ábráink is innen származnak. https:// elementsofmorphology.nih.gov/

IV.2.2. Koponya és arcdysmorphiák

A legszembetűnőbb, és klinikailag legnagyobb diagnosztikus információval bíró eltérések, ezért a koponya és az arc dysmorphiáival egy kicsit bővebben is foglalkozunk. A koponya kerületének mérése segít a sokszor nehezen észrevehető kisfejűség, azaz microcephalia, vagy annak ellentéte, a macrocephali azonosításában.. Microcephaliáról beszélünk, ha az occipitofrontaliis kerület 3 percentilis érték alatti, macrocephaliáról, ha az occipitofrontalis fejkörfogat meghaladja a 97 percentilis értéket. A macrocephaliának számos oka lehet, a tárolási betegségektől kezdve a leggyakoribb mentalis retardációt okozó monogénes betegségig, a Fragilis X syndomáig

Turricephalia; Brachycephalia; Dolicocephalia; Plagiocephalia

Következő lépésben a homlok magasságát figyeljük meg, a külső és belső szemzugok távolságát, illetve az interpupillaris távolságot is megmérhetjük (5. ábra.) Ha az interpupillaris távolság nagyobb a vártnál hypertelorismus (6. ábra.), ha kisebb, hypotelorismus áll fenn (7. ábra.) (esetleges epicanthus miatt az intercanthalis távolság nem mindig mérvadó)

 

megjegyzes

Nagyon jellegzetes, összenőtt, vastag szemöldököt, azaz synophrist láthatunk Cornelia de Lange-syndromában (9. ábra). További információk a betegségről az alábbi linken. https://ghr.nlm.nih.gov/ condition/cornelia-de-lange-syndrome.

image
5. ábra: A külső és belső szemzug távolság, interpupillaris távolságok mérése
image

6. ábra: Hypertelorismus
7. ábra: Hypotelorismus (Sokkal nehezebb észrevenni, segíthet, ha a képen látható fejtartásra kérjük a betegünket.)

Megfigyelhetjük, hogy van-e epicanthus redő, (egy függőlegesen futó bőrredő a belső szemzugnál). Telecanthusnak nevezzük, ha a belső szemzugok közötti távolság nagyobb a vártnál, de az interpupillaris távolság szabályos (8. ábra.).

image
8. ábra: Epicanthus redő és telecanthus 9.ábra: Synophris (összenőtt szemöldök) a Cornelia de Lange-syndromában

A koponyán anterior és posterior irányban lenőtt vagy magas hajvonal is informatív.. A képen látható alacsony anterior hajvonal tévesen alacsony homlok benyomását keltheti (hajszálak sűrűsége, minősége is eltér a normálistól) (10. ábra.). 

image
10. ábra: Anterior és posterior irányban lenőtt vagy magas hajvonal
Last modified: Wednesday, 6 February 2019, 10:17 AM