VII./7. Fejezet: Genetikai alapú prevenciós stratégia
összegzés

VII./7. Fejezet: Genetikai alapú prevenciós stratégia

A multifaktoriális betegségek esetén az egyén genetikai rizikóbecslése nehéz. A fent tárgyalt népbetegségek pontos rizikóbecslésére olyan alkalmazások kifejlesztése lenne szükség, amely integrálja és additívan kezeli az egyes mutációk konzerváltságát, fehérjeszerkezetben lévő peptidkémiai elváltozásokat, esetleges domain/receptorkötési helyeket, és a jelátviteli folyamatokban betöltött szerepüket. Mindazonáltal a poligénes kockázati besorolások (polygenic risk score) területén az elmúlt időszakban nagy fejlődés mutatkozott.

A családon belül halmozottan előforduló betegségre nézve specifikus életmódbeli, életvezetési tanácsokat adhatunk. Az adott betegségre specifikus szűréseket megtervezhetjük.

Last modified: Tuesday, 29 January 2019, 11:22 AM