Köszöntő

Kedves Hallgató!

Köszöntjük képzésünk e-learning portálján!

Az idősödés és az innováció Magyarország és Európa számára is kulcsfogalommá és az egyik legnagyobb megoldandó feladattá vált. Képzésünk hozzá kíván járulni az idősödéssel összefüggő problémák hatékony gyakorlati kezeléséhez, valamint az idősödés pozitív szemléletének egyéni, közösségi és társadalmi szintű formálásához.

A társadalom elöregedéséből fakadó kihívások az élet valamennyi területét érintik, számos élethelyzetben és munkahelyen megkerülhetetlenek. Az átlagéletkor kitolódása azonban értékes lehetőségeket is rejt! Szükségessé vált egy olyan interdiszciplináris tananyag kidolgozása, mely támpontokat nyújt a problémák megoldásához és eszközöket ad az új lehetőségek feltárásához. Tudások és készségek megszerzésére és fejlesztésére hívja Önt e tananyag, reméljük, hogy élvezetes lesz az Ön számára a tanulás!

A hagyományos oktatási formákhoz képest az e-learninggel támogatott képzések nagyfokú rugalmasságot tesznek lehetővé a tananyag elsajátításánál. Tetszőleges helyszínről, egyéni tempóban, egyéni időbeosztással mélyülhet el a tananyagban, csupán internetes hozzáférésre van szüksége! Így kevesebb jelenléti órával, vagyis idő- és költséghatékony módon tanulhat.

Célunk, hogy a képzésben részt vevők innovatív szemlélettel, kreatívan tudják majd használni a gyakorlatban – munkaterületükön és mindennapjaikban is – a képzés során megszerzett tudást és elsajátított készségeket. Fontosnak tartjuk az egyéni tapasztalatok és tudás integrálását, valamint a kreativitás fejlesztését, ezért a tananyagot számos kreatív feladattal gazdagítottuk. A felületen található anyagok és a jelenléti órák egymásra épülnek, kérjük, a tananyagok feldolgozása során kövesse az oktatók útmutatásait!

Jó tanulást és izgalmas felfedezéseket kívánunk,

Az oktatói-fejlesztői team

Last modified: Wednesday, 1 May 2019, 8:34 PM