Tartalomjegyzék

Idősügyi és interaktív életút – menedzser

Demográfia

Demográfiai folyamatok

Demográfiai folyamatok az Európai Unióban

Demográfiai folyamatok Magyarországon

A demencia, mint a világ egyik jövőbeli kihívása

Idősbarát lakás

Időskor, funkcióvesztés, külső környezet

Időskor, funkcióvesztés, belső környezet: a lakás, a ház

Idősbarát lakás, akadálymentesítés a gyakorlatban

Idősbarát város, idősbarát település

A WHO idősbarás település programja

Kanada

Az Amerikai Egyesült Államok

Ausztrália

Japán

Szárazföldi Kína

Hong Kong

Szingapúr

India

Sri Lanka

Európai Unió politikája: idősbarát települések

Nyugat-Európa: trendek, kutatások, megvalósítások

Közép- és Kelet-Európa – kutatások, trendek

Intelligens város

Technika – idősödés

Az internet hozzáférés és az idősek internet tudása

Az idősek „megváltozott világa”

Az internet tanítás módjai – a fiatalok szerepe

Technika – Gondozás

A technika, az internet alapú web eszközök használata az idősgondozásban: gondozók

Internet gondozottak - Első modellprogram (2010-2011)

Internet gondozottak - Második modellprogram (2012-2014)

Technika és demencia

Idősödéssel kapcsolatos szakpolitikák

Aktív idősödés

Időskori szociális biztonság

Idősek gondozásához kapcsolódó szakpolitikák

Az idősödés kihívásai és az élethosszig tartó személyiségfejlődés

Az idősödés fiziológiai jellemzői

Időskori mentális betegségek

Az élethosszig tartó személyiségfejlődés Erikson elmélete alapján

Időskori életfeladatok

Aktív idősödés, mentálhigiéné és munkaerőpiac

Bevezetés

Kulcsfogalmak

Aktív idősödés

Az aktív idősödés fogalma

A prevenció fogalma

Öngondoskodás

Produktív tevékenység és kiégés prevenció

Pozitív megküzdési stratégiák

A kiégés

A kiégés fogalma

A kiégés oka és legfontosabb ismertetőjelei

A kiégést elősegítő tényezők

A kiégés megelőzése

Családi idősgondozás és kimerülés

Az életközepi krízis

Az életközepi krízis

Prevenciós tevékenységek elmélete és gyakorlata

Prevenciós tevékenységek elmélete és gyakorlata

Projektmenedzsment

Mi a projekt?

Mi a különbség a projekt és a rutin között?

Létezik-e „emberséges” projektmenedzsment? Miért nem kell ódzkodni a projektmenedzsmenttől?

SMART-elemzés

A projekt szereplői. Nehogy a nyúl vigye a puskát…

A team építés művészete

Projektek tervezése, végrehajtása és követése

Igényfelmérés

Kockázatelemzés

Lezárás, kiértékelés

 

A képzés bemutatása

Tartalomjegyzék

 

Last modified: Tuesday, 7 September 2021, 1:01 PM