A képzés bemutatása

Az Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak posztgraduális, blended learning rendszerű képzése legalább alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők részére.

A képzés célja, hogy az idősügyben akár formálisan/professzionálisan, akár informálisan tevékenykedők megismerjék az idősügy aktuális kérdéseit, kihívásait, az idősellátással összefüggő problémák lehetséges megoldásait, innovációs perspektíváit. Képessé váljanak mindennapi munkát segítő komplex szemléletmód és jártasság alkalmazására. Mindehhez az egyik legrugalmasabb képzési formát biztosítjuk: az internet alapú, blended learning rendszerben folytatott tanulást.

Ez lehetővé teszi, hogy személyre szabottan, az egyéni képességek mentén és mindenki számára a legoptimálisabb időbeosztással, különféle elektronikus eszközök használatával lehessen elsajátítani a tananyagot a jelenléti órákon túl. Célunk, hogy hallgatóink alkalmassá váljanak az idősügyben való aktív, cselekvő részvételre innovatív, mentálhigiénés, preventív szemlélettel.

A képzést azoknak ajánljuk, akik el szeretnének helyezkedni, vagy már dolgoznak:

  • idősügyi alap és szakellátásokban,
  • szociális munkásként bármely területen,
  • önkormányzatokban,
  • mentálhigiéné területén,
  • egészségügyben: különös tekintettel családorvosok, geriáterek, belgyógyászok, pszichiáterek, diplomás ápolók, rehabilitáció területén dolgozók (pl. gyógytornászok),
  • informatikai szektorban: idősekkel kapcsolatos informatikai, technikai fejlesztésekben műszaki területen: pl. mérnöki, építészeti területen, ahol az akadálymentes külső és belső környezet kialakításában érdekeltek,
  • civil vagy egyházi szerveteknél, alapítványoknál, egyesületekben.

Továbbá azoknak, akik

  • informális gondozóként tevékenykednek, pl. saját környezetében lát el idős embert nem fizetett alkalmazottként, például családtagját; s az ebből fakadó nehézségekre, speciális kihívásokra szeretne felkészülni,
  • még aktív, de előre szeretne gondoskodni az idős éveiről, s ezért át szeretné látni az esetleges kihívásokat, és megoldási lehetőségeket,
  • önkéntesként szeretne tevékenykedni az idősellátás területén és ehhez szeretne szaktudást szerezni.

A képzés bemutatása

 Tartalomjegyzék

Utolsó módosítás: 2021. September 7., Tuesday, 13:00