értékelés

II./3.7.: Differenciáldiagnózis

Az adenomyosis differenciáldignosztikai problémát okoz az uterus myoma vizsgálatakor. Bár az érintett korosztály idősebb, mint a myomás betegek populációja, ha szülőkorban lévő nőben fordul elő, nem olyan gyakori az infertilitás sem. Gyermekkorban is előfordulhat, tehát ovarium működés nem szükséges kialakulásához és persistálásához (örökletes?, fejlődési rendellenesség?). A méh simaizom falában endometrium szigetek keletkeznek, infiltrálják a simaizomzatot, (endometriosisszerűen átplántálódnak, de nem a hasüregbe). Mégis, ezen oki elképzelés ellen szól, hogy a két betegség (adenomyosis és endometriosis) együttes előfordulása ritka. Angolszász elnevezése: intramyometrial cystic adenomyosis.

Tünetei lehetnek a ciklussal párhuzamosak:

  • - dysmenorrhoea (méhösszehúzódási fájdalom – a fali infiltráció miatt),

  • - de lehet a ciklustól független is: metrorrhagia.

Nem ritka a kísérő polypus. A valódi endometrium megvastagosása is kísérheti. Formái: lehet diffus és focalis.

Localisatióját tekintve:

  • - Submucosus: az izomrostokat beszűrő nyálkahártya az endometriummal közvetlenül érintkezik.

  • - Intramuralis: mélyen, az uterus izomzatban lévő méhnyálkahártya szigetek elkülönülnek a valódi endometriumtól.

  • - Adenomyosis externa: az endometrium szigetek a méh hashártya borítása alatt helyezkednek el. A környező hashártya összenövéseit okozhatják, amely porckemény („befagyott medence”), súlyos panaszokkal és tünetekkel jár. A hormonalis ciklust követi, benne cystás elfajulás, bevérzések maradványai láthatók.

UH-képe: főként az uterus hátsó falában keletkezik, megvastagítva azt. Ugyanúgy hyporeflektiv (simaizom rész) mint a myoma, de infiltratív voltánál fogva nem körülhatárolt, tokja (pseudocapsula) nincs. Gyakran heterogen echoreflektivitást mutat: az endometrium szigetek echogénebbek, mint a simaizom. Látható a mirigyek kis cystás dilatatiója, haemorrhagiák. A color-Doppler technika is segít a myomáktól való elkülönítésben.

A CT térbeli felbontóképessége nagyon jó, de itt a szöveti differenciálás áll az előtérben (!): a cél az infiltráló nyálkahártyaszigetek elkülönítése a méhfalban – erre a CT által nyújtott attenuatio-beli különbségek kevéssé hatékonyak.

fontos

Az MRI a legjobb vizsgálómódszer adenomyosisban. Nagyon megbízható mind érzékenységét, mind specificitását tekintve. MRI-képe: a myomához hasonlóan – rendszerint hypointensiv a környezethez viszonyítva, de nem körülhatárolt. A junctionalis zóna gyakran kiszélesedett, lehetnek benne T1-gyel/T2-vel erős jeladású gócocskák, ugyanúgy, mint a myometriumban (heterotopiás mirigyszigetecskék cystás dilatatiója – esetleg haemoglobin bomlástermékek változatos jelmenetével tarkítva). Előfordul, hogy csíkoltnak látszik a myometrium (a basalis endometrium invasiója). A focalis forma mind T1, mind T2 súlyozással hypointensiv, gyengén körülhatárolt, nem térfoglaló jellegű, belesimul a környező strukturákba, csak tömegénél fogva vastagítja meg az uterusfalat (rendszerint hátsó).

Last modified: Monday, 10 February 2014, 9:27 AM