PA-HTI-ODTN806 Adaptált sportok módszertana tantárgy keretében a hallgatók SEPAK óvodájában az integrált csoportba járó óvodás gyermekeknek tartanak testnevelési játékokkal felépített sportfoglalkozást. A cél a gyermeknek mozgásigényének és játékigényének kielégítése szakszerűen tervezett keretek között.
A megtartott foglalkozás utána közösen módszertani elemzést végzünk: a hallgatók saját magukat értékelik, a hallgatótársak a megvalósult célokat, megoldási módokat értékelik, illetve én, mint oktató is.