VII./4. fejezet: A hazai és külföldi (uniós) pályázatok jellemzői, eltérései

kérdés

Mikor tekintünk egy projektet lezártnak?

Sokszor hallani azt a kifogást a kutatók, vállalkozások részéről, hogy nem mernek külföldi (FP7, Life Long Learning, NIH, Wellcometrust stb.) programokra pályázni, mert azok nagyon bonyolultak. Fontos, hogy ezt a félelmet levetkőzzük, és függetlenül attól, hogy hazai vagy nemzetközi pályázati kiírásról van szó, úgy vegyük a kezünkbe a felhívást, hogy az potenciális támogatást jelenthet a számunkra. Az uniós pályázatok nem feltétlenül bonyolultabbak, de az tény, hogy legtöbb esetben angol nyelvűek.

VII./4.1.: A jelentkezés feltételei / pályázat benyújtása

Ha egy pályázati felhívás felkeltette az érdeklődésünket, akkor alapvető, hogy megtudjuk, egyáltalán pályázhatunk-e az adott kiírásra. Magyar pályázatok esetében ez általában pályázók köre/jogi forma címszó alatt, míg az uniós pályázatoknál az „eligibility conditions” leírásánál található. A pályázók alapvetően lehetnek magán- vagy jogi személyek, gazdasági társaságok (ezen belül kkv-k), oktatási intézmények, közigazgatási szervek. Míg uniós pályázatok esetében elsősorban arra kell figyelni, hogy az adott intézmény, vállalat milyen támogatási intenzitásban részesülhet a kiírás szerint, a hazai pályázatoknál általában nem ez a fő kérdés, hanem, hogy az adott típusú szervezet egyáltalán pályázhat-e.

Az egyes pályázattípusok esetében teljesen vagy részben különböznek a benyújtás feltételei. Uniós pályázatoknál a pályaművek többségét elektronikus (online) úton kell benyújtani, a hazaiak esetében általában papír alapon (vagy papír alapon is) be kell ezeket adni.

VII./4.2.: Elektronikus pályázati felületek

EMIR

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, az európai uniós támogatások felhasználásának informatikai támogatására működtetett elektronikus rendszer (http://emir.nfu.hu/main/). Naprakész adatokat szolgáltat az EU-támogatások felhasználásáról, és lehetővé teszi a pályázatok nyomon követését a beadástól a fejlesztések megvalósításáig. A tájékoztató felület célja, hogy a pályázók ellenőrizhessék pályázatuk nyilvántartott adatait, nyomon követhessék az elbírálás lépéseit. A honlap a pályázat azonosító száma és jelszó megadásával használható. (Pályázat benyújtására nincs lehetőség a felületen. A program egy kiegészített változata teszi lehetővé egyes pályázati konstrukciók esetében elektronikus kitöltő program használatát ( Az Új Széchenyi Terv megjelenésével az EMIR funkciói változhatnak.))

kérdés

Milyen elektronikus pályázati felületek állnak a pályázók rendelkezésére?

Az EMIR rendszeren belül lehetőség van:

  • A) a pályázatok feltöltésére (ha külön kitöltő program készül az adott pályázati kiíráshoz);

  • B) a pályázatok iktatására;

  • C) a pályázati alapadatok rögzítésére;

  • D) a döntések és a támogatási szerződések előkészítésére;

  • E) a finanszírozási lépések nyomon követésére;

  • F) a dokumentumok tárolására, kezelésére;

  • G) adatszolgáltatásra;

  • H) a jelentések online feltöltésére.

EPER

kérdés

Mi az elektronikus pályázati rendszerek előnye?

Az ESZA Kft. működteti Magyarország egyetlen teljes körű elektronikus pályáztatási szoftverét, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszert (EPER). Az EPER alkalmas a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követésére, a pályázattal és az azt benyújtó szervezettel kapcsolatos adatok nyilvántartására. A pályázók számára ez azt jelenti, hogy egy egyszerű regisztrációval internetes pályázatot nyújthatnak be, naprakészen figyelhetik azok aktuális állapotát (státuszát) vagy a közreműködő szervezethez benyújtott dokumentumokat. (http://www.esza.hu/online_szolgaltatasok/eper)

EPSS

kérdés

Hogyan működik az EPSS pályázati rendszere?

AZ EU 7. keretprogramjának pályázatait kizárólag elektronikus úton az EPSS (Elektronikus Pályázatbenyújtási Szolgáltatás) pályázati rendszerén keresztül lehet benyújtani. Az EPSS a CORDIS FP7 honlapján az adott pályázati kiírásnál található. Az EPSS kézikönyv pedig a következő oldalon érhető el: https://www.epss-fp7.org/epss/EPSS-Userguide.pdf.

A belépéskor regisztrálni kell az adott projekthez. Fontos, hogy az intézmények azonosítására az FP7-es projektek esetében az ún. PIC kódot használják. Ezt nem kell minden pályázatnál létrehozni, hanem meg kell vizsgálni, hogy az adott intézmény regisztrációja megtörtént-e már. A PIC kód használata megkönnyíti a pályázó feladatát, mivel az intézményi adatokat a rendszer automatikusan tölti ki. A rendszeren belül eltérő jogosultságot kapnak a koordinátor és konzorciumi tagok, így az előbbi hozzáfér a teljes anyaghoz, a partnerek pedig csak saját adataikhoz. A pályázat a határidőig többször is módosítható, de az órára pontosan megadott határidőt komolyan kell venni, mert utána lezárják a rendszert. A pályázati útmutatóban megadott oldalszámokat nem szabad túllépni, mivel az e feletti részt a bírálók nem nézik meg.

VII./4.3.: A döntéshozatal folyamata

kérdés

Milyen módon történik a pályázatok elbírálása?

A döntési folyamat eljárásrendje pályázattípusonként eltérő lehet. A tartalmi ellenőrzés a formai befogadás után következik. A pályázók számára többnyire ez a rész a legmisztikusabb, legkevésbé átlátott folyamat. Az EU-ban fokozott törekvés figyelhető meg a bírálati folyamat transzparensebbé tételére. A pályázatokat független bírálóknak adják át, akiket jelentkezés útján, meghatározott kritériumrendszer alapján választanak ki. Az ÚMFT-pályázatok esetében a bírálók a 3 fordulós szűrésen átesett értékelők adatbázisából kerülnek ki. Egy pályázatot minimum 2 bíráló értékel. Amennyiben túl nagy az eltérés a pontszámok között, harmadik értékelő bevonására kerülhet sor. A bírálók neve nem nyilvános, s nem léphetnek közvetlenül kapcsolatba a pályázókkal. Amennyiben tisztázó kérdést kívánnak feltenni a pályázónak, azt a közreműködő szervezeten keresztül tehetik meg. A bíráló az értékelési kritériumok alapján pontozza a pályázatot, és döntési javaslatot tesz a bíráló bizottság számára, akik valamennyi értékelés ismeretében hoznak döntést a támogatásokról.

image
5. táblázat: Példa az értékelési kritériumokra

Forrás: TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (www.nfu.hu).

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:48 PM