Mi kell ahhoz, hogy vizsgáztatni tudjunk az e-learning rendszer segítségével?

 • Kell, hogy legyen egy saját kurzusunk a rendszerben
  (ha még nincsen, írjunk ez ügyben az e-learning@semmelweis-univ.hu címre a honlapon elérhető adatokkal)
 • Jelezzük az EDTI (E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatóság) munkatársainak (a segitseg@e-learning.semmelweis.hu címre irt levélben), hogy melyik Neptun-kódot vagy kódokat rendeljék hozzá a kurzusunkhoz. Fontos: ezt minden félévben újra kell kérni!
 • Gondoskodni kell arról, hogy a kérdéseink bekerüljenek a kurzusunk kérdésbankjába
  (ebben segít az EDTI, de arra is van lehetőség, hogy mi magunk vigyük be a kérdéseket)
 • A vizsganapokat a szokásos módon meg kell hirdetni a Neptunban
 • A pontos vizsgaidőpontokat feltétlenül jelentsük be az EDTI-nek!
 • Gondoskodni kell arról, hogy a Neptunban meghirdetett vizsganapokon és időpontban rendelkezésünkre álljon egy olyan szabad terem, ahol van a vizsga lebonyolításához szükséges elegendő számítógép
  (pl. a NET-ben foglalható hely a földszinti számítástechnikai termekbe, Jelenleg Bacsa Dóra (Digitális Egészségtudományi Intézet) kolléganőtől lehet ezen a telefonszámon a termet igényelni:20/ 825-8442) 
 • A kérdésbankban levő kérdésekből válogatva hozzuk létre magát a tesztet (a konkrét beállításokat leghelyesebb az EDTI-re bízni)
 • Nem kötelező, de nagyon ajánlott: a tényleges vizsga előtt próbavizsgát tartani. Ezen célszerű megkövetelni, hogy minden hallgató vegyen részt. Így kevesebb probléma lesz a vizsgán.
 • A vizsgán a termekben felügyeletet kell biztosítani
 • A vizsgán elért eredményt a hallgató azonnal látja, amint véglegesíti a kérdésekre beadott válaszait. A hivatalos eredménylistát az adott kurzusban tanári jogosultsággal rendelkező kollégák le tudják tölteni, de eredménylistát kérhetünk az EDTI-től is.
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:45 AM