Kedves Résztvevőnk!

Üdvözöljük Önt e-learning kurzusunkon!

bevezetés

Lehet, hogy Ön egyetemi hallgatóként kötelezően vesz részt, ezen a kurzuson, de az is lehet, hogy önszántából választotta ezt a tanulási formát.

Mindenképpen szeretnénk az Ön elvárásainak megfelelni, és a választott szakterület – jelen esetben pszichoterápia – ismereteit minél érthetőbben, élvezetesebben prezentálni. Az e-learning talán eddig még ismeretlen volt az Ön számára, de szeretnénk meggyőzni arról, hogy ez a tanulási forma is lehet ugyanolyan eredményes, mint a hagyományos formák.

Útmutatás a tanuláshoz

A kurzus tananyaga 10 tanulási egységből áll. A tananyag mennyisége, és súlya a tanulási egységek, illetve fejezetek között nem teljesen egyenletesen oszlik meg. Ez a felépítés a kurzus tartalmából, céljaiból, és feladataiból adódik.

A kurzus tananyagának elsajátítására, beleértve a gyakorló és az ellenőrző feladatok szemeszterenként 13 hét áll rendelkezésre.

Hogyan tanuljon?

Mielőtt a tanuláshoz kezd, ismerkedjen a tananyag tartalmával. Tekintse át a tananyag szerkezetét, felépítését, nézze meg, hogy milyen funkciók segítik a tanulásban. Tanulmányozza a tanulási útmutatót.

feladat

Készítsen magának tanulási tervet, amelynek alapja az legyen, hogy önnek mennyi idő alatt kell az egyes tanulási egységek tananyagát elsajátítani, a gyakorló feladatokat teljesíteni és az ellenőrző feladatokat megoldani.

A tanulási terv elkészítése után kezdjen hozzá az első tanulási egység feldolgozásához! A távoktatásra készített tananyag műfaji sajátosságai, hogy vezérli a tanulást. A tananyag írójával az írott szövegen keresztül folytathat párbeszédet, ha furcsának is tűnik ez az első hallásra. Ez úgy zajlik, hogy a tanár Önt többször megszólítja: tanácsol, kérdez, instrukciókat ad. Az Ön feleletével, válaszával a megoldott feladatokon keresztül találkozik.

A feladatok, amelyeket meg kell oldania, többfélék

A gyakorló feladatok az ismétlést és a rögzítést szolgálják elsősorban, de a tanultak alkalmazását is jelenthetik. Ezeknél a feladatoknál megadjuk az ajánlott megoldást, vagy ha a feladat természet olyan, hogy nem adhatunk megoldást, akkor kommentárokat, megjegyzéseket fűzünk hozzá.

fontos

Az ellenőrző feladatok a tanulási egység fejezeteinek végén találhatóak. Amikor úgy érzi, hogy elsajátította a tanulási egység tananyagát, akkor oldja meg ezeket a feladatokat. Megoldásait a megadott határidőre készítse el.

Ha egyetemi hallgatóként vesz részt a kurzuson, a félév elfogadásának feltételeiről tájékozódjon gyakorlatvezető oktatójánál.

Reméljük, elégedett Lesz!

Sikeres tanulást kívánnak Önnek a kurzus fejlesztői és a tananyag szerzői!

Last modified: Wednesday, 21 March 2012, 5:17 PM