III./1.5.: Hereburkok

III./1.5.: Hereburkok

III./1.5.1.: Általános viszonyok

A here leszállásaként említett fejlődéstani folyamat úgy értelmezhető, hogy az intrauterin életben a hátsó hasfalon, a felső lumbalis segmentumok magasságában fejlődő herék a hasfal minden rétegét maguk előtt tolva jutnak ki a gát területén levő, a scrotum bőre által fedett kiöblösödésbe. Így tehát a here és a funiculus spermaticus burkai a hasfal egyes rétegeinek feleltethetőek meg.

feladat

Tekintse meg a rajzot!

image
1. rajz: A here burkai és a hasfal rétege. A hasfal rétegei megfeleltethetőek a hereburkoknak. Az ábra bal oldali részén még látható a nyitott processus vaginalis testis (születés körüli állapot), a jobb oldali felén annak már csak maradványai mutatkoznak: (1) Peritoneum parietale; (2) Fascia transversalis; (3) Musculus transverses abdominis; (4) Musculus obliqus internus abdominis; (5) Musculus obliqus externus abdominis; (6) Bőr; (7) Tunica dartos; (8) Fascia cremasterica; (9) Musculus cremaster; (10) Fascia spermatica interna; (11) Periorchium tunica vaginalis testis; (12) Epiorchium tunica vaginalis testis; (13) Musculus rectus abdominis; (14) Testis; (15) Epididymis
összegzés

A scrotum ürege kettős, mivel a középvonalban sövény (septum scroti) választja jobb és bal rekeszre. Itt a herék a számukra ideális – a hasüreginél kb. 2-5°C-al alacsonyabb – hőmérsékleten helyezkednek el. Ezt az alacsonyabb hőmérsékletet a hasüregen kívüli helyzet, a scrotum jól szabályozható hőleadása (tunica dartos) és az a. testicularis ellenáramlásos rendszerű hűtése (plexus pampiniformis) biztosítja. A magasabb környezeti hőmérséklet (akár egy tartósabb forró fürdő is) károsan hat a here spermatogenetikus működésére, ideiglenes infertilitást okozhat (5. fotó).

image
5. fotó: A here burkai – Molnár Attila és Balogh Attila

III./1.5.2.: A here burkai kívülről befelé [(3. teszt)]

III./1.5.2.1.: A herezacskó (scrotum)

III./1.5.2.1.1.: A scrotum bőre

megjegyzés

A hasfal bőrének folytatása, vékony, erősen pigmentált, szőrszálakat, verejték- és faggyúmirigyeket tartalmaz (utóbbiak jellegzetes szagú váladékot termelnek), idegvégződései a szőrszálak és a bőr mechanikai stimulusaira, valamint a hőmérséklet változásaira érzékenyek. Bőr alatti zsírszövet nincs a scrotumban (illetve a tunica dartos foglalja el ennek helyét). Középvonali varrata (raphe scroti) jól látható.

Vérellátását az a. pudenda externa (ex a. femoralis), a rami scrotales (ex a. pudenda interna) és a r. cremastericus (ex a. epigastrica inferior) szolgáltatja. A bőr alatt sűrű érfonatok adnak lehetőséget a hőleadásra. Nyirokerei a felületes inguinalis nyirokcsomókba vezetnek. Beidegzése: n. ilioinguinalis (rr. scrotales anteriores), n. genitofemoralis r. genitalisa, a n. pudendus (nn. perineales ágaiból érkező nn. scrotales posteriores), n. cutaneus femoris posterior (rr. perineales).

III./1.5.2.1.2.: Tunica dartos

A hasfali bőr alatti kötőszövet és a fascia abdominalis superficialis folytatásának tekinthető. Hideg hatására simaizomzata összehúzódik (a here hőszabályozásában vesz részt a hőleadás változtatásával). A septum scrotit is ez alkotja (középvonali sövény, amely külön-külön az ún. valódi hereburkok által bélelt térségeket hozza létre).

III./1.5.2.2.: Valódi hereburkok

III./1.5.2.2.1.: Fascia cremasterica (seu fascia spermatica externa)

A m. obliquus abdominis externus aponeurosisának (bőnyéjének) folytatása.

III./1.5.2.2.2.: M. cremaster

fontos

Harántcsíkolt izom, mely a hasfal 2 következő izmos rétegének, a m. obliquus abdominis internusnak és m. transversus abdominisnek a folytatása. Nociceptív (idegen-) reflexe a cremaster-reflex: a comb medialis bőrterületének megkarcolása a L2-L4 gerincvelői segmentumokon keresztül a m. cremaster kontrakcióját, ezzel az azonos oldali here felemelkedését eredményezi. A reflex elmaradása kórjelző lehet pl. hasüregi gyulladásos folyamatok (appendicitis) esetében. Egyes állatok (pl. rágcsálók) heréjüket erősen fejlett m. cremasterük segítségével a hasüregbe vissza is tudják húzni (m. retractor testis).

III./1.5.2.2.3.: Fascia spermatica (interna)

A fascia transversalis folytatása.

III./1.5.2.2.4.: Tunica vaginalis testis

A here peritoneum-burka, a processus vaginalisból fejlődik. Fali lemeze a fascia spermaticával, zsigeri lemeze pedig a tunica albugineával nőtt össze.

feladat

Tekintse meg a rajzot!

image
2. rajz: A here burkai (Kiss Balázs): (1) Testis; (2) Epididymis; (3) Ductus deferens; (4) Tunica vaginalis testis; (5) Musculus cremaster
Last modified: Tuesday, 29 April 2014, 3:08 PM