IV./1.1.: Szöveti szerkezet

IV./1.1.: Szöveti szerkezet

IV./1.1.1.: Általános viszonyok

bevezetés

A méh körte alakú, izmos falu üreges szerv. Falát nagyobb részt simaizomból álló myometrium képezi, amit belülről nyálkahártya (endometrium) bélel. Kívülről hashártya, úgynevezett perimetrium borítja (1. fotó).

image
1. fotó: A méh in situ – Molnár Attila és Balogh Attila

IV./1.1.2.: Endometrium

Az endometrium hámja a fundus és a corpus területén egyrétegű hengerhám, melyben csoportosan csillós hámsejtek is előfordulnak. A cervix területén kevesebb a csillós sejt, a hengerhámsejtek magasabbak, magjuk a sejt bázisához közelebb helyezkedik el és az apikális cytoplasmában mucin tartalmú szekréciós szemcsék fordulnak elő.

ismétlés

Az endometrium tunica propriájának kötőszövete sejtekben gazdag, finom rácsrostokat és nagy mennyiségű amorf sejt közötti állományt tartalmaz. A stroma sejtjei orsó alakúak, mesenchymára emlékeztető szerkezetü, ovoid sejtmaggal rendelkező kis sejtek. Úgynevezett spinocelluláris kötőszövetet képeznek. A kötőszöveti sejtek között gyakran találhatók lymphocyták és egyéb fehérvérsejtek. A cervix területén a stroma tömörebb szerkezetű, több rostot és kevesebb sejtet tartalmaz. Az endometrium a cervix területén pálmalevélre emlékeztető redőket, plica palmatae, képez.

A fundus és a corpus tunica propriájában az endometrium teljes magasságát átérő egyszerű csöves mirigyek vannak. Ezek vége gyakran kettéágazik és a myometrium legbelső rétegének izomrostjai közé nyúlik. A mirigyeket alkotó hám a felszíni hámhoz hasonló, de ritkábban tartalmaz csillós sejteket. A cervix mirigyeit a cervix hámjához hasonlóan magasabb hengerhám alkotja. Itt a mirigyek gazdagon elágazódó összetett csöves mirigyek. Ezek a menstruációs ciklus során morfológiailag keveset változnak. Váladékuk összetétele azonban a ciklikus változásokat irányító hormonok hatására jelentősen átalakul. Terhesség alatt a mirigyek proliferálnak, váladéktermelésük is fokozódik.

Az endometrium a fundus és a corpus területén, felépítése és a menstruációs ciklus alatti változásai alapján két rétegre bontható. Az egyik a myometriummal határos keskenyebb sáv, mely a nyálkahártyát érintő ciklusos változásokban nem vesz részt, ez a stratum basale. Az e fölötti rész, a stratum functionale, amelyben a ciklusos változások lezajlanak. A stratum functionale, melynek vastagsága és szerkezete a ciklus során jelentősen változik, két további rétegre tagolódik. A felszíni hám alatti keskenyebb zona tömöttebb szerkezetű a rendkívül nagyszámú kötőszöveti sejt következtében, ez a stratum compactum, mely a mirigyek egyenes úgynevezett nyaki szakaszát tartalmazza. Alatta van a stratum spongiosum, melynek szivacsos szerkezetét a mirigyek kanyargós és kitágult szakaszai szabják meg.

fontos

A nyálkahártya vérellátását a myometrium felöl két féle artéria biztosítja. Az egyik csoport, a rövid lefutású egyenes artériák, melyek a stratum basalet látják el. A másik csoportot a hosszabb spirális artériák alkotják, amelyek a stratum functionale vérellátását biztosítják. A spirális artériák a nyálkahártya felszínéhez közel, a stratum compactum és stratum spongiosum határán tág erekből (lacunae) álló hálózatot hoznak létre. A kétféle artéria falát képező simaizom sejteknek eltérö a hormonális érzékenysége. Az endometrium vénái vékony falu, tág hálózatot alkotnak. A vénás vér elvezetése a myometrium vénás hálózatán keresztül történik. A nyirokerek az endo-,myo-,perimetriumban gazdag fonatokat képeznek, azonban az endometrium felületes rétegéből teljesen hiányoznak.

A reproduktív életszakaszban, a menarche és a menaopauza közötti 30-35 évben, a cervix kivételével a méh nyálkahártyája ciklusos változásokon megy keresztül. Ennek során először növekszik, majd csökken a vastagsága, végül a felső réteg (stratum functionale) elpusztul és lelökődik. A ciklus 21-35, átlagosan 28 nap hosszú. Ennek során a nyálkahártya szöveti szerkezete napról napra változik. A folyamat szövettanilag szakaszokra osztható, ezek azonban éles határ nélkül követik egymást.

Last modified: Tuesday, 29 April 2014, 3:15 PM