ALAPFOGALMAK


A fejezethez tartozó rövidítések és alapfogalmak találhatók meg itt.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

EMIR

Egységes Monitoring Információs Rendszer, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, az európai uniós támogatások felhasználásának informatikai támogatására működtetett elektronikus rendszer.


EPER

Az ESZA Kft. által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési Rendszer.


EPSS

Az EU 7. Keretprogramjának Elektronikus Pályázatbenyújtási Szolgáltatása.


K

Kedvezményezett

A pályázó, természetes vagy jogi személy, aki részére a kiíró szervezet támogatást nyújt.


Konzorcium

A részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenységek közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából (2004. évi CXXXIV. törvény II. fejezet, Értelmező rendelkezések).


Közreműködő szervezet

ÚMFT-programok esetében ezek végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, amelynek tevékenységeit az irányadó hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban rögzítik.


R

RSS

Olyan interaktív csatorna, amely segítségével a felhasználó az adott weboldalon megjelenő új tartalmat vagy tartalmi kivonatot egy hírolvasó szoftverrel követheti nyomon az adott oldal ismételt látogatása nélkül.