összegzés

Összefoglalás

A fejezet részletesen bemutatja az innováció, illetve a kutatás-fejlesztés fogalomrendszerét, típusait a nemzetközi módszertani útmutatások, illetve a hazai jogi szabályozás alapján. Elemzi e tevékenységek kapcsolatát, vizsgálja az innovációs folyamatok legfontosabb jellemzőit, modelljeit (lineáris, schumpeteri, visszacsatolt láncmodell stb.), gazdasági hasznát, szerepét a versenyképességben. Megismerteti az olvasóval az innováció típusait (inkrementális, radikális); értékeli az innovációmenedzsment (kockázat- és bizonytalanság-, illetve várakozásmenedzsment) legfontosabb kihívásait. Mindezekből következően, e fejezet kiváló elméleti alapot nyújt a későbbi tananyagrészek megértéséhez, elsajátításához.

Last modified: Monday, 21 November 2011, 2:34 PM