cél

VII. Tanulási egység: Pályázati alapismeretek

A fejezet elolvasása hozzásegíti a hallgatót, hogy sikeresen írjon pályázatot, menedzselje – akár – saját kutatási projektjét. A fejezet nem ad minden részletre kiterjedő sorvezetőt pályázatok írásához, de a kezdő lépésekhez szükséges kapaszkodót megadja. A hallgató akkor tudja hasznosítani leginkább a fejezetben leírtakat, ha érdeklődve fordul a pályázási lehetőségek felé és aktívan keresi saját tanulmányaihoz, kutatásaihoz kapcsolódó pályázatokat. A tanulási egység elsajátításához nem szükséges pályázati gyakorlat, de azon hallgatók, számára, akik korábban találkoztak már pályázatokkal érdekesebb és könnyebben feldolgozható a fejezet.

Bevezetés

feladat

A pályázatírás jelentősége az elmúlt években alapvetően megváltozott. Nemcsak az egyes intézmények finanszírozásában, hanem a magánszemélyek, kutatók karrierjében is egyre nagyobb szerepet játszanak a külső, pályázati források.

Ebben a fejezetben egy aktuális – és szándékaink szerint – nagyon gyakorlati területet mutatunk be. A pályázatírásról számos helyen, szinten és formában lehet tanulni. Nem véletlen viszont, hogy naprakész, használható tankönyv nem igazán áll az érdeklődők rendelkezésére. Ennek legfőbb oka, hogy kevés az olyan ismeret a témában, amelyet általánosságban, nem a pályázati kiírásra szabottan érdemes elsajátítani, másrészt pedig az információ gyorsan változik, illetve évül el. Az irodalomlistában megtalálható néhány magyar és angol nyelvű segédlet a témában, amelyek további támpontot jelenthetnek az érdeklődők számára.

Érdemes alapvetően két részre szétválasztani a pályázási ismereteket: egyrészt a pályázatírási tevékenység folyamataira, másrészt a pályázati struktúrák, források ismeretére. Az utóbbival a 6. fejezetben részletesen foglalkozunk. A 7. fejezet célja, hogy iránymutatásul szolgáljon annak, aki épp most készül egy adott témában pályázatot benyújtani, és nem tudja, hogyan fogjon hozzá, emellett cél az is, hogy tudatossá tegyük a „pályázati lehetőségekben” való gondolkodást. Azaz, rávilágítsunk arra, hogy egy projekthez/kutatáshoz számba lehet és kell venni, hogy milyen pályázati források állnak rendelkezésre.

Következő csoportosítási szempont, hogy milyen típusú pályázatról beszélünk. A legáltalánosabb, ha a források, kiírók szerint osztályozzuk a pályázatokat. Így beszélhetünk hazai, nemzetközi (pl. európai) és társfinanszírozású pályázatokról.

Kulcsszavak: pályázat, projekt, közreműködő szervezet, költségvetés, indikátorok, célcsoport

A fejezet felépítése

irodalom
 • VII./1.: Pályázatfigyelés, pályázási feladatok a beadástól a teljesítésről szóló beszámolóig

  • VII./1.1.: Pályázatfigyelés

  • VII./1.2.: A pályázat beadása

  • VII./1.3.: A pályázat után követése

 • VII./2.: A pályamű főbb tartalmi elemei

  • VII./2.1. A pályázat szakmai tartalma

  • VII./2.2. A pályázat költségvetése

 • VII./3.: A projekt megvalósítása

  • VII./3.1. A szerződés elkészítése

  • VII./3.2. Projekt menedzselése

  • VII./3.3. Jelentések és elszámolások készítése, a projekt zárása

 • VII./4.: A hazai és külföldi pályázatok jellemzői, eltérései

  • VII./4.1. A jelentkezés feltételei / pályázat benyújtása

  • VII./4.2. Elektronikus pályázati felületek

  • VII./4.3. A döntéshozatal folyamata

 • VII./5.: Hasznos tanácsok

Irodalomjegyzék

 1. Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez, TÁMOP - 4.2.3/08/1/KMR Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására (http://www.nfu.hu/doc/1275)

 2. Pályázati Útmutató, TÁMOP-6.2.2/B/09/ Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés (http://www.nfu.hu/doc/2200)

 3. Perneczky László (2000): Projektfejlesztés, pályázatírás. Tanácsadók a fenntartható fejlődésért (http://www.tff.hu/doc/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf)

 4. Coley, Soraya M. – Scheinberg, Cynthia A. (2000): Proposal Writing. Sage Publications, Thousand Oaks, CA,. USA.

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:50 PM