X./2.5.: A BME EMT pályázati tevékenysége és jellegzetes projektjei

Az EMT megalakulása óta legalább 12 kutatás-fejlesztési és innovációs pályázaton vett részt, számos esetben sikeresen. A támogatást elnyert projektek többsége az életvitelt segítő informatika témakörébe tartozik.

Silvergate-112 – Életvitelt segítő egészségügyi és szociális monitorozó és jelzőrendszer – integrált megközelítésben

Tárgya: Skálázható integrálási technológia kidolgozása, amely az infokommunikáció legfrissebb eredményeit felhasználó eszközök rendszerbe foglalásával új, bővített funkcionalitású, életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt egyedül élő idősebb emberek számára.

image
4. ábra: Silverate-112 rendszer felépítése

Pályázat, támogató: Jedlik Ányos Program, 2007; NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal)

Időtartama: 2008.03.01. – 2010.08.31.

Partnerek: Profitexpert Számítástechnikai Kft., Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt., BME (EMT, Irányítástechnika és Informatika Tanszék, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék), Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Ipari Kommunikációs Technológiai Innovációs Intézet, Albacomp Számítástechnikai Zrt.

Honlap: http://silvergate112.hu/

CARE – Biztonságos otthonok idős embereknek

Tárgya: Olyan bionikai elven működő szenzor és rendszer, amely a lakáson belüli, elsősorban a fürdőszobai és hálószobai eleséseket képes felismerni, és szükség esetén riasztást küld.

image
5. ábra: CARE rendszer felépítése
megjegyzés

Az ún. Közös program az ambiens rendszerekkel segített életvitel területén (Ambient Assisted Living Joint Program) az Európai Unió 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programjában részt vevő országok közül 23 közös programja az ambiens (infokommunikációs) rendszerekkel segített életvitel területén.

Pályázat, támogató: AAL Közös Program, 2008; AALA (AAL Association; az AAL közös programban részt vevő tagországok és az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott AAL Egyesület intézi az AAL közös program ügyeit, hirdeti meg és bonyolítja le a pályázatokat, felügyeli a projektek végrehajtását. http://www.aal-europe.eu/about-us/aal-association) és NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2011-ben vette át az AAL projektek hazai támogatását az NKTH jogutódjától, a Nemzeti Innovációs Hivataltól. http://www.nfu.hu/)

Időtartama: 2009.07.01. – 2012.09.30.

Partnerek: Austrian Institute of Technology GmbH, AT; SensoCube Ltd., DE; BME (EMT, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Irányítástechnika és Informatika Tanszék) HU; Oy Everon Ab, FI; Yrjö ja Hanna Ltd., FI; Senioren Wohnpark Weser GmbH, DE

Honlap: http://care-aal.eu

CCE – Távgondoskodás idős, feledékeny embereknek

Tárgya: Olyan eszközök, szenzorhálózat és rendszer, amely feledékeny, azaz enyhén demens, idős emberek napi otthoni tevékenységét felügyeli, segíti, és kritikus helyzetekben riasztást küld.

image
6. ábra: A CCE rendszer főbb komponensei

Pályázat, támogató: AAL Közös Program, 2008, AALA és NFÜ

Időtartama: 2009.07.01. – 2012.06.30.

Partnerek: Building Research Establishment, UK; Centrihealth, UK; Peverel Group, UK; Hereward College, UK; Philips Consumer Lifestyle B.V., NL; Fraunhofer-Institute for Computer Graphics Research, DE; Fraunhofer-Institute for Experimental Software Engineering, DE; User Interface Design GmbH, DE; Medcom GmbH, DE; BME (EMT, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék), HU; Innomed Medical Zrt. (HU), MOHE – Magyar Otthonápolási és Hospice Egyesület, HU.

Honlap: http://www.cceproject.eu

CEEDs – Közös tapasztalatra épülő empatikus adatrendszerek

Tárgya: Az alapkutatások eredményeit, a műszaki innováció produktumait és a használatra is kiterjedő alkalmazott kutatások módszereit ötvöző, a virtuális valóság eszközeire alapozó olyan rendszer kidolgozása, amely az embert képessé teszi a nagyméretű és bonyolult struktúrájú adatadathalmazokban rejlő információ feldolgozására, megtapasztalására és megértésére.

image
7. ábra: Szcenárió a CEEDs projektből

Pályázat, támogató: 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram (a továbbiakban: 7. keretprogram), Európai Bizottság

Időtartama: 2010.09.01. – 2014.08.31.

Partnerek: Goldsmiths' College, University of London, UK; Universitat Pompeu Fabra, ES; University of Sussex, UK; Centre for Research and Technology Hellas, GR; Eberhard Karls Universitaet Tübingen, DE; Universität Augsburg, DE; University of Teesside, UK; Universita degli Studi di Padova, IT; Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V., DE; Ecole Normale Superieure, FR; BME (EMT, Virtuális Valóság és Immerszív Rendszerek Laboratórium), HU; Universidad Politecnica de Catalunya, ES; Universita di Pisa, IT; Aalto University School of Art and Design, FI; Electrolux Italia S.P.A., IT; Universiteit Leiden, NL.

Honlap: http://ceeds-project.eu/

CVN – Összekapcsolt életek – a személyes távjelenléti hálózat

megjegyzés

A program célja kifejezetten az, hogy a társadalom elöregedésére válaszul elősegítse az életvitelt segítő IKT-szolgáltatások és -megoldások fejlesztését és elterjedését Európában, annak érdekében, hogy az idős emberek önállóságukat a lehető legtovább megőrizhessék, és életük utolsó időszakát is a saját otthonukban, megszokott környezetükben tölthessék

Tárgya: Újgenerációs, több felhasználós videokonferencia-formátumra épülő platform kidolgozása, amely közös tevékenységre, virtuális jelenlétre ad lehetőséget egymástól távoli helyeken tartózkodó személyeknek. A platformra készülő alkalmazások célja, hogy segítsék az idősebb korúakat társas – családi, baráti, közösségi, segítői – kapcsolataik fenntartásában.

image
8. ábra: A CVN projekt YoooM platformja a 2011. évi AAL Fórumon

Pályázat, támogató: AAL Közös Program, 2009, AALA és NFÜ

Időtartama: 2010.07.01. – 2013.06.30.

Partnerek: Webchair Ltd., NL; University of Cyprus, Department of Computer Science, CY; BME (EMT Virtuális Valóság és Immerszív Rendszerek Laboratórium), HU; Famcorner Ltd., IL; University of Salzburg, ICT&S Center, Human-Computer Interaction & Usability Unit, AT; Fundación Andaluza de Servicios Sociales, Área de Nuevas Tecnologías, ES; Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention, NL; Sensire Ltd., NL; Arvika Municipality, SE.

Honlap: http://connectedvitality.eu/

M3W – A szellemi frissesség megőrzése és mérése

Tárgya: Olyan internetes, otthoni használatra szánt, szórakoztató eszközkészlet kidolgozása, amely idősebb emberek szellemi frissességének hanyatlását képes detektálni. A létrehozandó eszközök az on-line játékokban rejlő lehetőségeket fogják kihasználni, azaz a játékos viselkedéséről gyűjtenek adatokat, és ezeket feldolgozva próbálnak meg képet adni a huzamosabb időn át rendszeresen játszó személy szellemi és részben motorikus képességeiről, illetve ezek időbeli változásáról.

image
9. ábra: Koncentrációs és emlékező képességet mérő játék

Az ábrán a játék hat lépése látható. Az 1. lépésben két képet mutatunk a használónak. A 2. lépésben a kettő közül azt hagyjuk meg, amelyiknek a mozgását később követni kell. A 3. lépésben ugyanezt a képet kisebb méretben jelenítjük meg a képernyő egy másik helyén (ennek mozgását kell követni a következő lépésben). A 4. lépésben a képet körrel helyettesítjük, és további köröket jelenítünk meg a képernyőn, majd a körök mozgásba kezdenek. A játékos feladata az 1. kör követése, az 5. lépésben, amikor a körök mozgása abbamarad, a kiválasztása. Ha jól választott, akkor a 6. lépésben az eredeti két kép mellett továbbiak is megjelennek. Ráadás-feladatként ki kell választania a követett kép párját is, amelyet az 1. lépésben látott.

megjegyzés

Az AAL program első pályázati felhívása 2008-ban jelent meg. Magyarország és Görögország gazdasági helyzetükre hivatkozva, nem vettek részt a 2011. évi pályázat meghirdetésében. http://www.aal-europe.eu/

Pályázat, támogató: AAL Közös Program, 2009, AALA és NFÜ

Időtartama: 2011.10.01. – 2014.09.30.

Partnerek: BME (EMT, MIT), HU; Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, HU; Zurich University of Applied Sciences, CH; ACTIMAGE Co., LU; Silver Kiadó Kft., HU; Frontida Zois Home Care Ltd., GR;Gaudiopolis Evangélikus Szeretetotthon, HU.

Honlap: http://emt.bme.hu/m3w

IntraMED-C2C – Innovációtranszfer az egészségügyi szektorban – a klinikumtól a vállalatokig

Tárgya: Az emberi tevékenységek közül alighanem az orvoslás, a gyógyítás territóriuma az, ahol a leggyakrabban merül fel igény az innovációra, illetve ahol a legtöbb innovációs ötlet születik. Mégis azt tapasztaljuk Európa-szerte, hogy az innovációs ötletek nem találnak kivitelezőre, az ilyen igények pedig nem jutnak el a megvalósításukra alkalmas vállalatokig. A projektben olyan módszertant és eszközkészletet dolgozunk ki, amelyekkel technológiatranszferre alkalmas hidat tudunk képezni a klinikum és a vállalatok között.

image
10. ábra: Az InTraMed-C2C projekt weblapja

Pályázat, támogató: Közép-európai Területi Együttműködési Program, European Territorial Cooperation Objective, 2. pályázati felhívás

Időtartama: 2010.04.01. – 2013.03.31.

Partnerek: Forum MedTech Pharma e.V. / Bayern Innovativ GmbH, DE; Medical Valley European Metropolregion e.V., DE; Clusterland Upper-Austria Ltd., AT; TIS Innovation Park – Techno Innovation, South Tyrol SpcA, IT; Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, PL; The John Paul II Hospital, Medical Technology Transfer Center & Techology Park, PL; Business Support Centre Ltd., SI; Centre for Research, Innovation and Regional Development, CZ; BME EMT, HU; Debreceni Egyetem, Tudás- és Technológiatranszfer Iroda, HU.

Honlap: http://intramed-c2c.eu

EmbAssi – Rekonfigurálható beágyazott rendszeren alapuló életviteli alkalmazások időskorúaknak

Tárgya: A kutatás-fejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása a partnerek között, közös projektjavaslatok előkészítése a rekonfigurálható beágyazott rendszerek és más eszközök életviteli alkalmazásai témakörében.

Pályázat, támogató: Magyar-horvát kormányközi TéT-együttműködés, 2008.

Időtartama: 2009.08.01. – 2100.07.31.

Partnerek: BME (EMT, Irányítástechnika és Informatika Tanszék), HU; Ruđer Bošković Intézet, Elektronika Osztály, Sztochasztikus jelek és folyamatok laboratórium, HR.

Honlap: http://emt.bme.hu/embAssi

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:38 PM