IV./1.5.: Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet

megjegyzés

Jó tudni!

Az EIT székhelyéül Budapestet választották.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2008 tavaszán jött létre (Regulation (Ec) No 294/2008). Célja: a tagállamok és a Közösség innovációs képességének erősítésével hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. Legfontosabb feladata a magas színvonalú felsőoktatási, kutatási, innovációs tevékenységek üzleti környezetbe helyezésének, kereskedelmi alkalmazásának, az induló és a hasznosító (spin-off) vállalkozások, valamint kkv-k létrehozásának előmozdítása. A budapesti székhelyű EIT legfőbb szervei:

kérdés

Mi a KIC magyarul?

  • A) az igazgatótanács (IT): az érintett területeken tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből álló testület. Az IT az EIT tevékenységeinek irányításáért, a tudományos és innovációs társulás (Knowledge and Innovation Community, KIC) kiválasztásáért, kijelöléséért és értékeléséért és a stratégiai döntésekért felel.
  • B) a végrehajtó bizottság, amely felügyeli az EIT működését, és szükség esetén az IT két ülése között határozatot hoz.

Az EIT működésének bázisát a KIC-ek jelentik. A KIC az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási és kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekeltek közötti autonóm partnerség, amely az EIT feladatainak megvalósítása céljából közép- és hosszú távú, közös tervezésen alapuló, stratégiai hálózatot képez, annak pontos jogi formájától függetlenül. A KIC önállóan alakítja ki belső szervezetét, összetételét, ütemtervét és munkamódszereit, és nyitva áll a partnerség számára további értéket adó, új tagok számára. Az EIT és KIC között 7 évre szóló keretmegállapodást írnak alá.

A KIC-et az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás (pályázat) keretében választja, illetve jelöli ki. Az első 3 KIC kiválasztására 20 pályázó közül 2009 decemberében került sor. A nyertesek: a Climate KIC (a klímaváltozás lassítása, az éghajlati változásokhoz való alkalmazkodás), a KIC InnoEnergy (fenntartható energia) és az EIT ICT Labs (az információs és kommunikációs társadalom jövője). Az EIT a társulások büdzséjének 25%-át biztosítja, a többi forrásról a KIC-eknek kell gondoskodniuk.

Last modified: Tuesday, 14 June 2011, 10:49 PM