III./1.4.: Ondózsinór (funiculus spermaticus)

III./1.4.: Ondózsinór (funiculus spermaticus)

III./1.4.1.: Általános anatómiai viszonyai

összegzés

A herét, annak leszállása során (és természetesen azt követően is) kísérő kb. kisujjnyi vastag köteg. Tartalmazza a here által „maga után húzott” képleteket, így a here ereit, idegeit, a ductus deferenst. Burkai azonosak a hereburkokkal (így tehát a hasfal egyes rétegeinek felelnek meg). A here felső pólusától felfelé, majd a hasfalat elérve lateralis irányban halad. Burkait itt, a lágyékcsatornán keresztülhaladva egymás után elveszti: a canalis inguinalis külső nyílásánál a fascia cremastericát, a csatornában a m. cremastert, a belső nyílásnál pedig a fascia spermaticát „hagyja el”, majd a hasüregbe belépve „elemeire bomlik” (2-3. fotó).

image
2. fotó: A funiculus spermaticus 1 – Molnár Attial és Balogh Attila
image
3. fotó: A funiculus spermaticus 2 – Molnár Attila és Balogh Attila

III./1.4.2.: Képletei

fontos
  • - ductus deferens (hátul)

  • - ductus deferentis

  • - testicularis és plexus pampiniformis

  • - vegetatív idegfonat: plexus testicularis - sympathicus postganglionaris rostok és parasympathicus preganglionaris idegek (nn.erigentes / nn. splanchnici pelvini ágai)

  • - nyirokerek (4-8)

  • - r. genitalis n. genitofemoralis – a m. cremaster motoros és a hereburkok érző idege.

Nem képlete az ondózsinórnak, hanem annak elülső felszínén, de szintén a canalis inguinalisban fut a n. ilioinguinalis, amely érzően látja el a scrotum bőrének elülső részét (4. fotó).

image
4. fotó: A funiculus spermaticus képletei – Molnár Attila és Balogh Attila
Last modified: Tuesday, 29 April 2014, 3:06 PM