X. Tanulási egység:
Kutatásszervezés és innovációmenedzsment a felsőoktatásban (feladatok, szervezet, technológiatranszfer, a szellemi tulajdon védelme, pályázati tevékenység, hazai és nemzetközi együttműködés, fontosabb projektek, hasznosító vállalkozások stb.)

cél
A fejezet célja, hogy tudatosítsa a hallgatókban az egyetemi innovációs és pályázati tevékenységet, hogy a hallgatók az intézményükre ne csupán a diploma megszerzését biztosító tradicionális közegre tekintsenek, hanem lássák, hogy a jelen kihívásaira milyen lépéseken keresztül reagálnak ezek az intézmények.

Bevezetés

bevezetés

A fejezetben a hallgatók megismerkedhetnek 3 jelentős budapesti felsőoktatási intézmény gyakorlatával. Korábbi fejezetekben bemutatásra kerültek az innovációmenedzsment különböző területeinek sajátosságai. A hallgatók a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlatán keresztül közelebb kerülnek az innovációs folyamatokhoz. Világosság válik számukra, hogy az innováció nem egy távoli, jól hangzó fogalom, hanem olyan tevékenység, amely közvetve vagy közvetlenül az ő tanulmányaikra, kutatásukra, karrierjükre is hatással van. A párhuzamok és különbségek bemutatásával a hallgatóknak lehetőségük nyílik a 3 egyetem gyakorlatának összehasonlítására.

Kulcsszavak: felsőoktatás, kutatás, szabadalom, technológiatranszfer, TTTI, innovációs kultúra, pályázat

A fejezet felépítése

 • X.1. A Semmelweis Egyetem gyakorlata

 • X.2. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gyakorlata

 • X.3. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlata

  • 1. Bevezetés

  • 2. Környezeti háttér

  • 3. Változás a kutatási eredmények hasznosulásában az ELTE-n

  • 4. Az ELTE tudományos háttere, kutatási kapacitása

  • 5. A technológiatranszfer tevékenység kézzel fogható eredményei

Irodalomjegyzék

irodalom
Last modified: Tuesday, 14 June 2011, 10:49 PM