X. Tanulási egység

Összefoglalás

összegzés

A fejezet a hazai felsőoktatásban kiemelt szerepet játszó 3 intézmény – kutató-elitegyetem – gyakorlatával ismerteti meg az olvasót. A hallgatók – egyebek mellett – betekintést nyerhetnek az egyetemek tudományos, kutatás-fejlesztési, technológiatranszfer, illetve pályázati tevékenységébe, információkat kaphatnak a legfontosabb projektekről, a kutatási eredmények hasznosítása érdekében tett, valamint a szellemi tulajdon védelmére alkalmazott intézkedésekről. A felsőoktatási intézmények számára adott jogszabályi és gazdálkodási környezetben, hasonló feltételekkel, illetve kihívásokkal szembenézve, milyen megoldásokat választottak az egyetemek e szakterületen felmerülő feladataik ellátására – e kérdés megválaszolásához nyújt hasznos segítséget a tananyag zárófejezete.

Last modified: Tuesday, 14 June 2011, 10:49 PM