VIII. Tanulási egység: Az innováció jogi háttere, a szellemi tulajdon védelme

cél
A hallgatók betekintést nyernek egy olyan területbe, amely napjainkban sokszor félreérthetően jelenik meg a médiában. A szellemi tulajdon védelme tanulási egység keretében a hallgató megtanulja mi a különbség az egyes oltalom típusok között, képessé válik arra, hogy saját kutatásai során érdemben használja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos adatbázisokat. Mivel szerződések, közös kutatások, pályázatok esetében alapvető kérdés és érdek a szellemi tulajdon védelme, ezért fontos, hogy a hallgató saját maga tisztában legyen ezekkel a fogalmakkal.

Bevezetés

A szellemi tulajdon kizárólagos vagyoni és személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások létrehozói számára. A szellemi tulajdon két fő ága az iparjogvédelem és a szerzői jog. Az iparjogvédelemben a jogviszony az oltalom megszerzésével, illetve a szellemi alkotás titokban tartását célzó intézkedések megtételével jön létre, míg a szerzői művek esetében az alkotás létrehozásával.

Kulcsszavak szabadalom, iparjogvédelem, használati minta, védjegy, szerzői jog

A fejezet felépítése

feladat
 • VIII./1.: Iparjogvédelem

  • VIII./1.1.: Szabadalom

  • VIII./1.2.: Használati minta

  • VIII./1.3.: Védjegy

  • VIII./1.4.: Formatervezési minta

  • VIII./1.5.: Növényfajta

  • VIII./1.6.: Földrajzi árujelző

  • VII./1.7.: Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája

  • VIII./1.8.: Kiegészítő oltalmi tanúsítvány

 • VIII./2.: Szerzői jog

  • VIII./2.1.: A szerzői jogi védelem tárgya

  • VIII./2.2.: A szerzői jog jogosultja

  • VIII./2.3.: A szerzőt megillető jogok

  • VIII./2.4.: A védelmi idő

  • VIII./2.5.: A szabad felhasználás esetei

  • VIII./2.6.: A szerzői joghoz kapcsolódó jogok

 • VIII./3.: A szellemi tulajdon védelme területén működő fontosabbintézmények

  • VIII./3.1.: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

  • VIII./3.2.: Szellemi Tulajdon Világszervezete

  • VIII./3.3.: Európai Szabadalmi Hivatal

  • VIII./3.4.: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

 • VIII./4.: Kutatás a szellemitulajdon-védelmi adatbázisokban

irodalom

Irodalom

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:46 PM